18.5.09

La Papa

La Papa és una associació de Performers, Artistes i Poetes Associats (PAPA), fundada al gener de 1991, és una associació d'artistes i poetes de caràcter operatiu i instrumental que pretén interactuar en la cultura del nostre temps i de la nostra ciutat (Barcelona).
A la seva web, podeu trobar informació d'esdeveniments, exposicions, tallers... i actes com recitals de polipoesia, pintura, fotografia, performance, música, teatre, cine independent, poesia experimental, videopoesia, ciberart, ciberpoesia.

No hay comentarios: