4.5.09

MAPAS


Com hem parlat a classe: el naixement de la cartografia i l'aparició dels mapes amb la intenció de donar ordre a un element caòtic, deriva alhora en un canvi de carografía, una mapificació indeterminada, versàtil i oberta a noves representacions. L'artista Nina Katchadourian analitza i transemet un nou concepte de mapa. Analitza patologies geogràfiques, reinterpreta l'espai segons les seves vivències i trasllats personals, retalla, fragmenta i recontrueix en defnitiva la representació de la realitat lògica.
No hay comentarios: