12.1.10

Tangible Hologram - Shinoda Laboratory
El Tokyo Institute of Technology (Universitat de Tokyo) va presentar al darrer Siggraph (3-7 Agost,2009- New Orleans) un projector d´holografíes tangibles. L´aplicació de l´ecolocalització (com si d´un Bio Sonar a l´inversa es tractès) ens genera noves possibilitats dintre de l`àmbit virtual. El sistema, basat en l´utilització de ultrasons aconsegueix fer-nos sentir les imatges a través del tacte.
Un pas endavant per a l´Escultura Digital i la representació tàctil del volum a l´espai.

No hay comentarios: