22.5.10

Ncycle- David Marín RomaN Cycle forma una textura musical mitjançant la superposició de 14 cicles de periodes de rotació distints. El patró aparentement caòtic es repeteix cada 22 hores, que es el mínim comú múltiple dels 14 periodes de rotació. Aixo significa que si agafem les llantes i fem una marca en alguna part de l'aro i llavors la fem funcionar, pasarán 22 hores perque les marques tornin a coincidir en la mateixa posició que a l'inici.

http://www.youtube.com/watch?v=fJYQqnScT2g

No hay comentarios: