8.6.10

Gravité de Renaud Hallée

Aquest es un film experimental de durada de 2 minuts aproximandament, realitzat l'any 2009 per Renaud Hallée. On el ritme es generat per la caiguda lliurement controlada de diversos objectes al sol (terra).

http://www.vimeo.com/6111739




No hay comentarios: