1.4.10

INSTRUMENTS RECICLATS

He trobat aquest video que reflexa que les ganes de fer música és poden solucionar amb tot tipus d'objectes i que a més a més amb el reciclatge és una bona forma d'apropar-ho a la gent. Com amb un mateix objecte la gent pot arribar a fer diferents intsruments musicals

No hay comentarios: